Dzieci są najważniejsze: ważniejsze od interesów, od pracy, od odpoczynku - św. Josemaría Escrivá
Program

Przedszkole Niepubliczne Węgielek wspiera rodziców – pierwszoplanowych wychowawców – w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu ich dzieci. Przedszkole oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej.


Prawo i odpowiedzialność za wychowanie dzieci, z natury rzeczy spoczywa na rodzicach. Odpowiedzialność rodziców obejmuje wszystkie aspekty wychowania, a wysoki poziom kształcenia możliwy jest tylko wówczas, gdy rodzina i przedszkole przyjmują te same wartości i zasady wychowawcze. Dlatego też przedszkole nigdy nie zastąpi Rodziców, ale zawsze służy fachową pomocą, która opiera się na wiedzy o okresach rozwojowych dziecka, na jego obserwacji w środowisku rówieśniczym, na rozwijaniu umiejętności i talentów.


Przedszkole utrzymuje więc stały kontakt z rodzicami, przede wszystkim poprzez opiekuna danego dziecka. Rodzicom oferowane są ponadto różnorodne formy kształcenia i doradztwa takie jak wykłady, warsztaty oraz konferencje z zakresu wiedzy o wychowaniu. Rodzice, których dzieci chodzą do takiej placówki pomagają też sobie nawzajem. Dzięki wymianie doświadczeń doskonalą się w roli pierwszych wychowawców.

07:00-07:30 Świetlica ogólna (sala Biedronek)
07:30-08:00 Świetlica 3-latków (sala Pszczółek)
08:00-08:30 Świetlica (w salach grup)
08:30-09:00 Śniadanie
09:00-10:30 Zajęcia z wychowawcą: poranek (modlitwa, ustalenie dnia tygodnia, miesiąca oraz pory roku, przeliczanie dzieci, bitowanie, określanie pogody, nauka wierszyków logopedycznych, poznawanie przysłów, wprowadzanie nawyków)/ ścieżka/ j. angielski/ muzyka/ religia/ psychomotoryka/ mała motoryka/ puzzle/ tangram/ zajęcia plastyczne
10:30-11:00 Toaleta / przygotowanie do podwórka
11:00-12:00 Podwórko
12:00-12:40 Obiad + toaleta
12:40-14:00 Drzemka
14:00-14:30 Budzenie / pożegnanie / podwieczorek
14:30-15:30 Świetlica (w salach grup)
15:30-16:00 Świetlica 3-latków (sala Biedronek)
16:00-17:00 Świetlica ogólna (sala Biedronek)