Dzieci są najważniejsze: ważniejsze od interesów, od pracy, od odpoczynku - św. Josemaría Escrivá
Kim jesteśmy

W 2009 cztery rodziny postanowiły stworzyć dla swoich dzieci przedszkole, które byłoby naturalnym przedłużeniem domu rodzinnego - by kształtowało dzieci, ucząc tych samych zasad i wartości, które przekazują im rodzice. Tak powstał katowicki WEGIELEK.

Dla nas najważniejsze jest wychowanie. Węgielek wychowuje swoich małych podopiecznych kształtując ich wolę w radosnej i pozytywnej atmosferze. Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego.

Entuzjazm i osobiste angażowanie rodziców i nauczycieli są kluczem naszego przedszkola – chcemy, by do naszego przedszkola przyjmowane były całe rodziny, by wspomagać rodziców w procesie wychowania poprzez: szkolenia i wykłady, formację duchową, wsparcie we wspólnocie rodziców oraz tutoring.

Chcemy poprzez swoją odpowiedzialność finansową za utrzymanie przedszkola (czesne) intensywnie rozwijać projekt, by móc coraz lepiej służyć rozwojowi dzieci, rodzinom i społeczeństwu.

Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny WĘGIELEK. Jesteśmy jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej, a zatem jesteśmy placówką non-profit. Utrzymujemy się z wpłat czesnego oraz subwencji oświatowej otrzymywanej na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

Od początku istnienia współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. Naszym marzeniem jest, by dzieci od przedszkola do matury mogły korzystać z tej wyjątkowej formy edukacji.

Stowarzyszenie Sternik powstało w 2003 roku z inicjatywy rodziców. Na początku do projektu przystąpiło 85 rodzin.

Sternik to obecnie Przedszkola i Szkoły dla Dziewcząt: w Józefowie, Poznaniu, Krakowie, Nadarzynie i Szczecinie oraz Szkoły dla Chłopców w Międzylesiu, Pruszkowie, Poznaniu i Krakowie.

Wraz ze Stowarzyszeniem Sternik korzystamy z czterdziestoletniego doświadczenia tysięcy rodziców i wychowawców na całym świecie, dając naszym dzieciom sprawdzony program wychowawczy i edukacyjny ogólnoświatowej sieci szkół i przedszkoli Institucio Familiar d’Educacio z siedzibą w Hiszpanii. Szkoły te corocznie notowane są w ścisłej czołówce rankingów najlepszych placówek edukacyjnych, jak na przykład: Heights czy Montrose.

 

program
Nasza filozofia
Nasza filozofia

Oferujemy edukację spersonalizowa- ną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności człowieka

Dlaczego my?
Dlaczego my?

Jesteśmy rodzicami tworzącymi dla swoich dzieci przedszkole, które wspiera nas w trudzie wychowania

Nasze zasady
Nasze zasady

Każda rodzina otrzymuje swojego tutora - przewodnika i obserwatora życia przedszkolnego dziecka

Tożsamość chrześcijańska
Tożsamość chrześcijańska

Rodzicom i uczniom proponujemy formację i opiekę duchową, w oparciu o prawdy wiary katolickiej